• ProLife

Wij gaan buiten sporten!

Beste leden,

Recentelijk werd door de regering bekend gemaakt dat sportscholen haar deuren voorlopig op zijn vroegst pas op 1 september mogen openen.

Dit nieuws was voor ons een enorme teleurstelling daar wij hadden gerekend op een scenario waarbij wij op 1 juni de deuren weer zouden mogen openen.

Onze brancheorganisatie (NL Actief) had immers als de eerste branchevereniging een plan neergelegd bij de regering dat ook vrijwel direct werd goedgekeurd. Doel van dit plan was per 1 juni aanstaande een veilige openstelling te realiseren van alle sportscholen.

U zal begrijpen dat deze onzekere situatie zijn effect heeft op onze organisatie en de nodige onzekerheden met zich meebrengt over het voortbestaan van de onderneming. Tot 16 maart jl. was sprake van een succesvolle club waar u als trouw lid mede verantwoordelijk voor was.

In deze zeer onzekere tijd zijn wij zeer verheugd dat wij honderden positieve mails hebben ontvangen van leden die hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de geboden compensatieregeling Corona en ons hebben verzocht de automatische incasso gewoonweg voort te zetten zonder compenserende regelingen.

Deze steunbetuigingen hebben ons als organisatie erg goed gedaan en wij willen dan ook alle leden die ons een warm hart toedragen bedanken voor de hartverwarmende berichten. Wij zijn als organisatie genoodzaakt gebruik te maken van het sympathieke aanbod om ons door deze crisis heen te loodsen en de automatische incasso te hervatten.

Daar wij helaas geen gedeeltelijke incasso kunnen laten plaatsvinden zullen wij het lidmaatschapsgeld over de periode mei bij alle leden (rond maandag 18 mei aanstaande) automatisch incasseren. Indien sprake is van een PT lidmaatschap zal uw Personal Trainer vooraf contact met u opnemen over uw specifieke wensen en mogelijkheden. De leden die, om wat voor reden dan ook, het lidmaatschapsgeld over de periode mei niet wensen te voldoen zijn gemachtigd het bedrag te storneren.

Wij zullen na een storno uiteraard geen verdere aanspraak maken op de lidmaatschapsbedragen over de periode mei. Ook zullen wij uiteraard de leden die gebruik willen blijven maken van de compensatieregeling Corona daartoe in de gelegenheid blijven stellen.

Er zijn door enkele leden hierbij suggesties gedaan om, naast de geboden regeling, ook andere mogelijke compensatie opties aan te bieden en het mogelijk te maken de compensatie voor de periode 16 maart tot 1 mei middels een keuzepallet aan te bieden aan de leden die hier aanspraak op willen maken. Hierover zullen wij ons in de komende weken als organisatie buigen en we komen hier uiterlijk op 1 juni op terug bij de leden die voor compensatie in aanmerking willen komen.

Uiteraard roepen wij de leden op, die de maandkosten kunnen dragen, het lidmaatschapsgeld door ons te laten incasseren. Dit daar wij dit geld als organisatie heel hard nodig hebben om onze kosten te voldoen en het voortbestaan van de club veilig te stellen.

Ondertussen hebben wij als organisatie niet stil gezeten. Uw club is volledig klaar voor een veilige openstelling conform de richtlijnen van de overheid, mocht dit op korte termijn alsnog worden goedgekeurd door de overheid. De berichtgeving hierover is nog altijd vrij positief. Ook zijn er binnen de club de nodige zaken verbeterd als het gaat om de faciliteiten.

Langs deze weg mogen wij u ook het goede nieuws brengen dat wij per vrijdag 15 mei aanstaande een oplossingen hebben om u als lid fit en vitaal te houden en u de service te kunnen bieden die u van ons gewend bent en zal uw lidmaatschap weer actief zijn. Het is volgens de nieuwe richtlijnen (vanaf 11 mei jl.) toegestaan met 10 personen tegelijkertijd in de buitenlucht sportactiviteiten plaats te laten vinden. Op het parkeerterrein van uw club is dan ook een groot paviljoen te vinden dat speciaal is gebouwd als voorziening om u, tot de openstelling van de club, droog en veilig in de buitenlucht te laten trainen.

Er staan in het paviljoen (van 100 vierkante meter oppervlakte) 10 krachtapparaten opgesteld, waarop wij u (onder de deskundige begeleiding van uw vaste instructeurs) in groepjes van maximaal 9 personen in een half uur trainen.

Alles is ingericht op een veilige minimale afstand van anderhalve meter, volgens de hoogste standaard van hygiëne, comfortabel en volgens een veilige logistiek te laten trainen. Uw Healthclub staat dus vanaf vrijdag 15 mei aanstaande weer binnen het paviljoen tot uw beschikking en is weer operationeel. Vanaf 15 mei bieden wij u dus zowel online (middels een breed scala aan online trainingen en lessen) als offline (middels het paviljoen) de service die u van ons gewend bent. Dit conform de richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld.

Wekelijks zijn er op dit moment rond de 1.500 trainingsmomenten beschikbaar. U dient vooraf uw plek te reserveren en tijdig aanwezig te zijn. Via onderstaande link kunt u uw plek reserveren voor uw eerstvolgende trainingssessie:

Maak direct een afspraak

Deze link is persoonlijk en eenmalig te gebruiken. Na uw bezoek ontvangt u een nieuwe link en kunt u opnieuw plannen.

Mocht het u toch niet lukken om te komen sporten, dan vragen we u vriendelijk dit even door te geven via 071-3011897 of info@healthclubprolife.nl zodat wij je reservering kunnen annuleren en de plek beschikbaar komt voor een lid.

Hieronder volgt belangrijke informatie m.b.t. de trainingen in het paviljoen, waar iedereen zich strikt aan dient te houden:

Voor iedereen geldt het uitdrukkelijke advies om thuis te blijven bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts. Bij blijvende klachten dient de huisarts geraadpleegd te worden.

Sportactiviteiten met meer dan 10 personen zijn verboden en er mogen zich dan ook niet meer dan 10 personen (dit is inclusief een instructeur) tegelijkertijd in het paviljoen begeven.

De trainingen kunnen slechts door middel van een reservatie worden gepland. Het is niet mogelijk zonder reservering te komen trainen. U dient dus vooraf een afspraak in te plannen. Middels de bijgevoegde link.

Binnen het paviljoen zullen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en gedurende het weekend van 09.00 tot 17.00 uur onder begeleiding trainingen plaatsvinden. In trainingssessies van een half uur.

De veiligheid van medewerkers en leden / bezoekers staat voorop. Er zijn dan ook de volgende maatregelen getroffen:

De logistiek is middels hulpmiddelen als stickers en afzetlint geregeld. Anderhalve meter afstand houden zal gezien de oppervlakte van het paviljoen en de ingerichte logistiek geen belemmeringen vormen mits iedereen zich zal houden aan de richtlijnen en de aanwijzingen van het personeel.

Wij schudden geen handen.

Gebruik handdesinfectiemiddel. Voor- en na afloop van uw training, welke u zal worden aangeboden door onze instructeurs.

Er is extra aandacht voor schoonmaak en desinfectie van handgrepen. Voor- en na afloop van het gebruik van een toestel worden de handgrepen van het toestel gereinigd met een desinfecterende spray.

Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor uw gereserveerde training (wij werken met strikte tijdsschema's), echter probeer niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig te zijn i.v.m. het beperken van het aantal maximaal aanwezige personen (wacht eventueel in uw auto c.q. op het parkeerterrein).

Iedereen dient een schone handdoek mee te nemen met de minimale afmetingen 140 x 70 cm mee te brengen voor iedere training (zonder handdoek kan niet worden deelgenomen).

Gebruik een zakdoek wanneer u moet hoesten of niezen. Mocht u geen zakdoek hebben hoest of nies dan in de binnenzijde van uw elleboog (op de mouw) en niet direct in uw handen. Gooi de zakdoek direct weg na gebruik. Desinfecteer uw handen na het hoesten of niezen.

Een goede handhygiëne is belangrijker dan het dragen van mondkapjes en handschoenen.

Na afloop van de oefening dient u het apparaat goed af te vegen en te reinigen met de beschikbare reinigingsmiddelen. U ontvangt voor uw training uw eigen, vooraf gedesinfecteerd, reinigingsflacon welke u gedurende de gehele training zal gebruiken en dus niet deelt met andere leden. Desinfecteer hierbij altijd de handvatten met de beschikbare reinigingsmiddelen.

Gebruik altijd uw trainingshanddoek tijdens de trainingen (op de rugleuning en zitting van het toestel).

Toiletbezoek en het gebruik van een douchefaciliteit behoort niet tot de mogelijkheden. U dient in sportkleding te arriveren en het is niet mogelijk u op locatie om te kleden ofwel persoonlijke bezittingen op te bergen.

Het paviljoen is aan alle zijden open en u traint dus buiten. Wij adviseren u dan ook uw kleding aan te passen op de buitentemperatuur.

Wij hanteren als organisatie voorlopig een pin only beleid en nemen tot die tijd geen contant geld aan. U kunt met pin betalen ofwel middels pin geld storten op uw persoonlijke account voor aankopen van take away proteine shakes, gekoelde dranken, koffie, thee etc. Helaas behoort het gezamenlijk nuttigen van horecaproducten op dit moment nog niet tot de mogelijkheden.

Goed om te weten:

Ook Fysiotherapiepraktijk Ruben van der Meer, Hair bij Annelies, Muscletov Massage, Peter Kruit Haptotherapiepraktijk & Coaching en Carmen de Coach zijn allen operationeel en kunnen op afspraak worden bezocht.

We kijken er naar uit u weer in goede gezondheid te mogen begroeten en ontvangen u graag in het paviljoen. Gewoon op de voor u bekende Veerpolder 6!

Met vriendelijke groet,
Rob Koenrades

Nieuws

  • COVID-19 Update 24 Juni

    Beste sporters, Met ingang van zaterdag 26 juni aanstaande zullen er weder...

    Lees meer
  • COVID-19 Update 1 Juni

    Beste sporter, Vanaf maandag 7 juni aanstaande zullen wij óó...

    Lees meer
Meer nieuws