• ProLife

COVID-19 update 23 december

Beste sporter,

Net als gedurende de eerste periode van gedwongen sluiting zijn wij erg blij met de uitgesproken steunbetuigingen die wij van vele leden hebben mogen ontvangen middels mail en telefoontjes. Veel leden geven hierbij opnieuw aan geen gebruik te willen maken van de geboden compensatieregeling Corona.

Wij zullen de incassering van de lidmaatschapsgelden blijven voortzetten gedurende de periode van gedwongen sluiting. Hierbij geven wij deleden volledige keuzevrijheid in het al of niet steunen van de club.

Ook zullen wij de leden die gebruik willen (blijven)maken van de compensatieregelingen Corona hiertoe uiteraard in de gelegenheid (blijven)stellen.

Kortweg gezegd zijn er dus drie keuzemogelijkheden:

1.U steunt de club en maakt geen aanspraak op compensatie van de lidmaatschapsgelden gedurende de periode van sluitingen laat hierbij de automatische incasso van de lidmaatschapsgelden doorlopen.

2.U laat de automatischincasso van de lidmaatschapsgelden doorlopen en dient een schriftelijk verzoek in tot compensatie vande niet genoten trainingsdagen, welke in natura (in trainingsdagen) zullen worden gecompenseerd bij opening van de club.

3.U storneert de automatische incasso van de lidmaatschapsbedragen, welke vervolgens (al of niet deels) zullen worden gecrediteerd voor de periode van gedwongen sluiting. De club zal na een storno uiteraard geen verdere aanspraak maken op de lidmaatschapsbedragen over de periode van gedwongen sluiting, echter wel over de periode van openingstelling.

Ondertussen gaan we gewoon verder met het verzorgen van diverse thuislessen en u zo te voorzien van de nodige trainingsinput. We raden u dan ook aan ons Youtube kanaal en de Facebook / Instagram pagina’s in de gaten te houden voor meer lessen en updates!

19 januari 2021 zullen we het nieuwe jaar in ieder geval met de nodige frisse energie van start gaan. We zullen 2021 een week lang aftrappen met diverse groepsles specials en acties in de club!

Hierbij danken wij u als trouwe bezoeker van de club voor uw support en bemoedigende woorden in het afgelopen jaar en wensen u fijne feestdagen en een gezond 2021!

Met vriendelijke groet,

Team ProLife

Nieuws

  • COVID-19 Update 24 Juni

    Beste sporters, Met ingang van zaterdag 26 juni aanstaande zullen er weder...

    Lees meer
  • COVID-19 Update 1 Juni

    Beste sporter, Vanaf maandag 7 juni aanstaande zullen wij óó...

    Lees meer
Meer nieuws